Witamy na stronie internetowej

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

"BĄBELEK"

 

Przedszkole Niepubliczne Bąbelek działa na podstawie Wpisu do Ewidencji Placówek Oświatowych Gminy Dobra o numerze 1/10

Jesteśmy przedszkolem zajmującym się wczesną edukacją i wychowaniem dzieci. Swoją działalność prowadzimy od września 2010 r.
Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego pełni Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-17.15.
Nasze przedszkole otwieramy także we wszystkie przerwy świąteczne, ferie i całe wakacje.

Placówka mieści się w nowym budynku zaprojektowanym dla potrzeb przedszkola , spełniającym wszystkie wymagane przez sanepid i straż pożarną normy zgodne z naszym prawem budowlanym.

* budynek wyposażony między innymi w :

  • system kamer wizyjnych,
  • instalacje przeciwpożarową,
  • wentylacje mechaniczną,
  • dostosowany dla osób niepełnosprawnych,

* profesjonalną, wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, troskliwą opiekę i rodziną atmosferę 

* wychowanie i uczenie się dzieci na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

* wielokierunkowe uczenie się poprzez zabawę

* 38 miejsc dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat w podziale na : 

  • Grupa I - 15 miejsc - dzieci młodsze 
  • Grupa II - 23 miejsc - dzieci starsze

* realizację programu wychowania przedszkolnego "ABC Smyka" wydawnictwo MAC

* różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców zapewniające im indywidualną drogę rozwoju

* urozmaicone wyżywienie - 4 posiłki dziennie dostarczane przez firmę cateringową

* nowe pomoce dydaktyczne, atestowane meble i zabawki

* codzienny pobyt na powietrzu - spacery, wycieczki lub zabawy na  placu przedszkolnym