Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to wykształceni i kreatywni nauczyciele wychowania przedszkolnego, dbają o harmonijny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na indywidualne potrzeby każdego z nich. Stawiane dzieciom zadania dostosowane są do ich możliwości, potrzeb oraz wieku.

Nasi wychowawcy zdają sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzyli ich Rodzice, oddając pod ich opiekę swoje największe Skarby, dlatego ze szczególną starannością dbają o bliski i częsty kontakt z Państwem.

W ramach czesnego oferujemy:

 • zajęcia dydaktyczne 
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia plastyczne i techniczne
 • rytmika, zajęcia z instrumentami
 • zajęcia z piłkami www.przedszkoliada.pl
 • zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą Callana
 • teatrzyki, przedstawienia, spektakle lub spotkania z iluzjonistą minimum raz w miesiącu

 Cennik obowiązujący od stycznia 2017 r.

 • czesne 450 zł miesięcznie + wyżywienie 10 zł/dzień
 • nie pobieramy opłaty wpisowej
 • wysokość czesnego ulega zmniejszeniu o 50% w przypadku absencji chorobowej dziecka trwającej 12 lub więcej dni pracujących
 • drugie dziecko z rodziny, zniżka 10% na czesne

Dla dzieci spoza przedszkola dzień pobytu z wyżywieniem 40 zł.

Szczegółowe informacje i zapisy u dyrektora przedszkola.